Вищі навчальні заклади

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» заснований в 1898 році як Київський політехнічний інститут імператора Олександра II і є національним самоврядним (автономним) державним вищим навчальним закладом дослідницького типу. НТУУ "КПІ" акредитований за статусом вищого навчального закладу IV рівня і має право на здійснення освітньої діяльності з метою підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Website: www.kpi.ua

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка - провідний і один з найбільших вузів України в м. Києві, національний центр науки і культури, один з найстаріших університетів країни. У 2008-2009 роках отримав статус дослідницького та автономного.

Website: www.univ.kiev.ua

Національний університет «Львівська політехніка»

Національний університет «Львівська політехніка» - найстаріший вищий технічний навчальний заклад України та Східної Європи, заснований в 1844 році, як Технічна академія.

Website: www.lp.edu.ua

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова відомий як Імператорський Новоросійський університет, потім за радянських часів як Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова - найстаріший ВНЗ на півдні України. З дня свого створення університет займає одне з провідних місць у формуванні системи освіти, у розвитку наукових досліджень і культури України.

Website: www.onu.edu.ua

Державний університет телекомунікацій

Державний університет телекомунікацій є провідним багатопрофільним вищим навчальним закладом освіти в галузі зв'язку. Університет має IV рівень акредитації, здійснює підготовку фахівців з вищою освітою для надання якісної освіти різних освітньо-кваліфікаційних рівнів (бакалавр, спеціаліст, магістр).

Website: www.dut.edu.ua

Донецький національний технічний університет

Донецький національний технічний університет влітку 2001 року отримав статус національного. До цього часу кількість спеціальностей і спеціалізацій перевищило 60. Загальна чисельність студентів за всіма формами навчання перевищила 25000. На 88 кафедрах в даний час працюють 1300 викладачів, серед яких цілий ряд лауреатів Державних премій України, в тому числі професора Мінаєв А.А, Смирнов А. Н., Башков Е. А., Троянський А. А., Фельдман Л. П . та інші.

Website: www.donntu.edu.ua

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана - спеціалізований навчальний заклад, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. Свою історію університет відраховує з 1906 р, коли в Києві були відкриті комерційні курси; в різні роки носив назви комерційного інституту, Київського інституту народного господарства ім. Д. С. Коротченка, фінансово-економічного інституту; сучасну назву університет отримав в 2005 р.

Website: www.kneu.edu.ua

Київський національний університет будівництва і архітектури

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) - заснований в 1930 році, до 1993 року - Київський інженерно-будівельний інститут (КІБІ). Університет є провідним навчальним закладом IV рівня акредитації на Україні з підготовки фахівців для архітектурно-будівельної галузі.

Website: www.knuba.edu.ua

Київський національний університет культури і мистецтв

Київський національний університет культури і мистецтв є сучасною освітньою корпорацією, з новими інформаційними та мультимедійними навчальними центрами, науковими лабораторіями і європейським сервісом. Це демократичний ВУЗ, випускники якого можуть конкурувати не тільки з випускниками вітчизняних вишів, а й з випускниками навчальних закладів Європи та Америки.

Website: www.knukim.edu.ua

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка - вищий навчальний заклад, акредитований за IV рівнем. Більше 90 років ЛНУ залишається еталоном якості української освіти. З 1 березня 1921 року й до сьогоднішнього дня університет успішно здійснює науково-дослідну та навчально-виховну діяльність, керуючись найкращими світовими та вітчизняними традиціями, сучасними принципами і новітніми тенденціями розвитку сфери освітніх послуг.

Website: www.luguniv.edu.ua

Національний авіаційний університет

Національний авіаційний університет - вищий навчальний заклад. У НАУ навчається понад 36000 студентів. Університет готує фахівців інженерного профілю, економістів, юристів, екологів, перекладачів, психологів, соціологів і т. п.

Website: www.nau.edu.ua

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського за роки свого існування підготував понад 53 тисяч інженерів. Серед фахівців з вищою освітою, які працюють в авіаційно-космічної галузі України, 80% - випускники ХАІ. Університет по праву пишається досягненнями своїх вчених у галузі надзвуковий аеродинаміки, міцності авіаційних конструкцій, конструювання авіаційних і ракетних двигунів, систем управління літальних апаратів та багатьох інших.

Website: www.khai.edu.ua

Університет Україна

Університет Україна - вищий навчальний заклад інтегрованого типу, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров'я. Університет свідомо взяв на себе місію вчити людей з особливими потребами. У цьому його унікальність.

Website: www.vmurol.com.ua

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Національний університет біоресурсів і природокористування України є одним з провідних навчальних закладів, науки і культури в Україні. У 3-х навчально-наукових інститутах і 13-ти факультетах базового закладу університету (м. Київ) та в 10-ти відокремлених підрозділах НУБіП України - регіональних вищих навчальних закладах I-III рівнів акредитації навчається понад 26 тис. Студентів і більше 600 аспірантів , докторантів і здобувачів

Website: www.nubip.edu.ua

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова підтримує багаторічну плідну співпрацю з університетами, науково-дослідними установами та промисловими підприємствами США, Великобританії, Німеччини, Норвегії, Китаю, Польщі, Румунії, Туреччини, Болгарії, Ірану, Іспанії, В'єтнаму і країн СНД.

Website: www.nuos.edu..ua

Чернігівський державний технологічний університет

Діяльність Чернігівського державного технологічного університету почалася в 1960 році із загально технічного факультету Київського політехнічного інституту (наказ Міністерства ВССО УРСР від 11 березня 1960 року),. В даний час університет акредитований за IV рівнем акредитації. Структура університету включає 7 факультетів, 32 кафедри, центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, аспірантуру і докторантуру

Website: www.stu.cn.ua